Dobre Praktyki służą jedynie kształtowaniu prawidłowych zasad współpracy między użytkownikami serwisu, a jego administrator nie jest stroną świadczenia tych usług/porozumień/umów etc. opieki nad zwierzętami i wyłącza wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.

Dla właściciela psa
Dla opiekuna psa